Koneensuunnittelu

Suunnittelemme asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin monipuolisia ja vaativia teollisuuskoneita. Olemme toteuttaneet mm. paperikoneen kuivatusosan rakenteita, mekaanisen metsäteollisuuden tuotantokoneita sekä tuotantolinjojen modernisaatioita.

Teräsrakenteiden suunnittelu

Palvelumme kattaa mm. voimalaitosten, paperitehtaiden ja muiden vastaavien teollisuuslaitosten teräsrakenteet, hoitotasot ja kulkutiet sekä niiden lujuustarkastelut. Teräsrakenteet voivat olla esimerkiksi siilojen tai moottoreiden jalustoja, kanavien tai hoitotasojen kannatinsiltoja taikka siirtovaunujen ja nostureiden kulkukiskoja.

Teollisuuden ilmastoinnin ja kanavien suunnittelu

Teollisuuden ilmastoinnin osaamisemme kattaa niin kanavistot, lämmön talteenottojärjestelmien mekaanisen suunnittelun kuin paperikoneilmastoinnin. Toteutamme lisäksi mm. tehtaalla suoritettavia mittauksia, layout suunnittelua, teräsrakenteiden lujuuslaskelmia sekä kanavistojen suunnittelua


Ota yhteyttä